Anna Aberg's podcast

Categories

Webbentreprenörers historier
general

Archives

2020
September
August
July

2015
May
April
March
February
January

2014
December
November
October
September
August
July
June
February
January

January 2020
S M T W T F S
     
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Syndication

What is Mighty Companions in A Course In Miracles perspective? Listen and experience the shift in perception with Lisa Natoli (https://www.lisanatoli.com/) and Anna Åberg (http://www.annaaberg.se/). Join the Pure Presence Conference here: https://lisanatoli.krtra.com/t/wVPWKE... It is free!

Direct download: 13_Anna_Aberg_EKIM_pod_Lisa_Natoli_om_Mighty_Comapanions.mp3
Category:general -- posted at: 11:34am CET

Anna Bergholm har praktiserat flera olika andliga traditioner och praktiserar nu En Kurs I Mirakler. När jag intervjuar Anna bor en månad på ett co-living space, på Mallorca, där man praktiserar EKIM.

Direct download: 12_Anna_Aberg_EKIM_pod_.mp3
Category:general -- posted at: 9:50am CET

Lyssna till Cyndi Krupp, hur EKIM fann henne när hon bad om hjälp vid panikångest. Vi pratar om allt från ångest till hur förändring påverkar nära relationer till barn och föräldrar. Cyndi Krupp, jobbar med https://www.teachersofgod.org/ och fann vändningen i Lisa Natolis fria 40 dagars program: https://teachersofgod-org.mykajabi.com/40-day-program Listen to Cyndi Krupp, how ACIM found her when she asked for help with panic attacks. We talk about everything from anxiety to how change influences close relationships with children and parents. Cyndi Krupp, works with https://www.teachersofgod.org/ and found her turning point at Lisa Natolis free 40 day program: https://teachersofgod-org.mykajabi.com/40-day-program

Direct download: 11_Anna_Aberg_EKIM_pod_Cyndi_Krupp.mp3
Category:general -- posted at: 4:20pm CET

Lisa Natoli, grundare till https://www.teachersofgod.org/ och 40 dagars online retreaten som varit en vändpunkt för mig och så många andra, berättar om hur EKIM fann henne och hur det är att leva som uppvaknad. 

Direct download: 10_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 5:23pm CET

Henrik Näsmark sökte lösningen på existentiell ångest och fann En Kurs I Mirakler.

Direct download: 09_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 1:49pm CET

En person som vill vara anonym pratar om kopplingen mellan EKIM.

Direct download: 08_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 1:25pm CET

Pia började studera kursen i början av 90-talet då hon skilde sig.

Direct download: 07_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 3:42pm CET

Sören Sehlin var engagerad entreprenör som vid 35 blev utbränd och fann kursen.

Direct download: 06_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 9:14am CET

Med studier av EKIM utvecklas "övernaturliga" förmågor som prekognition, att höra andras tankar, att kanalisera mm. Varför är det så?

Per Berglund och Anna Åberg pratar om det "övernaturliga".

Direct download: 05_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 1:52pm CET

I det här avsnittet pratar Per Berglund och Anna Åberg om varför känsligheten ökar när man studerar En Kurs I Mirakler. 

Direct download: 04_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 2:34pm CET

Per Berglund fann kursen, eller kursen fann Per, i början av 90-talet genom en engelsk guru.

Direct download: 03_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 1:46pm CET

Christina Grossi har studerat EKIM sedan 2003 och berättar att allt förändrades när kursen fann henne.

Här hittar du Christina: https://www.christinagrossi.se/

Direct download: 02_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 7:45pm CET

Det här är det första avsnittet i Anna Åbergs pod om En Kurs i Mirakler. 

Anna har levt som digital nomad sedan 2012. I det här avsnittet berättar hon om sökandet efter friheten som ledde henne till att leva som resande och till kultiverandet av inre frihet genom En Kurs I Mirakler. 

Direct download: 01_Anna_Aberg_EKIM_pod.mp3
Category:general -- posted at: 6:54pm CET

1